KOSZTORYS BUDOWLANY - PRZEDMIAR ROBÓT - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

W naszej ofercie znajdują się wielobranżowe przedmiary robót i kosztorysy:

 • inwestorskie

 • ofertowe

 • zamienne

 • powykonawcze

 • oraz sporządzanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Podstawy sporządzania kosztorysu stanowią:

 • dokumentacja projektowa – projekt techniczny obiektu lub robót,

 • przedmiar robót,

 • założenia wyjściowe do kosztorysowania,

 • wizja lokalna,

 • obmiar robót.

Czas realizacji i koszty:

 • Kosztorysy są realizowane na potrzeby inwestora, który chce zorientować się w kosztach planowanej budowy lub na potrzeby banku, w celu zaciągnięcia kredytu na inwestycję.

 • Czas realizacji jest uzależniony od stopnia skomplikowania wyceny.

 • Koszt wykonania dokumentacji kosztorysowej jest każdorazowo szacowany indywidualnie dla danego odbiorcy.

 • Dokumenty do sporządzania kosztorysów można dostarczyć drogą mailową.


Powyższe opracowania tworzone są zarówno w Excelu, jak również
w licencjonowanym programie Norma Standard.

Korzystamy z publikowanych kwartalnie ogólnopolskich cenników materiałów budowlanych i sprzętu, a także z wykorzystaniem realnych cen lokalnych dostawców materiałów i usług.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ